„Kultura łączy narody”

Nazwa projektu: „Kultura łączy narody”, numer: PBU2/0856/18

Cel tematyczny: Dziedzictwo

Partnerstwo: PL-BY

Beneficjent wiodący: Gmina Suwałki ( Województwo podlaskie, Polska)

Beneficjent 1 – Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego (Rejon grodzieński, Białoruś)

Beneficjent 2 – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Łączny budżet: 65 487,00 EUR
Dofinansowanie: 58 938,30 EUR

Czas trwania: 21 miesięcy

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy Suwałki i Rejonu Ashmiany poprzez współpracę lokalnych społeczności i instytucji w zakresie kultywowania lokalnej tradycji i kultury.

Grupą docelową projektu są: młodzież gminy Suwałki i rejonu Ashmiany, pracownicy kultury, pracownicy administracji, członkowie lokalnych zespołów folklorystycznych
Beneficjentami projektu są: mieszkańcy gminy Suwałki, rejonu Ashmiany oraz turyści

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1) Wymiana doświadczeń personelu zarządzającego kulturą w gminie Suwałki i Rejonie Ashmiany;
2) Organizacja warsztatów rzemiosła i muzyki w Rejonie Ashmiany, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z gminy Suwałki;
3) Organizacja warsztatów z muzyki i plastyki w gminie Suwałki, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z Rejonu Ashmiany;
4) Promocja kultury i tradycji pogranicza polsko-białoruskiego poprzez festyn „Noc Kupały” w gminie Suwałki;
5) Seminarium o kulturze pogranicza polska-białoruskiego pn.”Spadek kultury regionu” w Rejonie Ashmiany;
6) Wspólne przygotowanie programu dalszej współpracy partnerów po zakończeniu projektu;
7) Zarządzanie projektem;
8) Promocja projektu.

logotypy programu
logotypy programu
„Kultura łączy narody”
Przewiń do góry
Skip to content