Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowie to wartość bezcenna”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowie to wartość bezcenna”,  złożona przez Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 29 listopada 2021r.pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dot. oferty do Urzędu Gminy Suwałki.

Suwałki, 22 listopada 2021 r.  

Wójt Gminy

/-/Zbigniew Mackiewicz

W załączeniu: 1. Oferta na realizację zadania publicznego.

Przewiń do góry
Skip to content