Obwieszczenie In.6220.23.2021.SR z dnia: 27 października 2021 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Gminy Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowie drogi wewnętrznej do drogi gminnej nr 101955B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo, gm. Suwałki”.

Przewiń do góry
Skip to content