Gmina Suwałki 8 kwietnia 2020 roku zawarła umowę z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” (nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0592/19-00).

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Suwałki poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

W ramach projektu zostało zamontowanych 7 instalacji fotowoltaicznych na:

  • Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak;
  • Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie;
  • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku;
  • 3 stacjach uzdatniania wody w: Nowej Wsi, Płocicznie-Osiedlu, Turówce Starej.
  • budynku Urzędu Gminy Suwałki;

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Całkowita wartość wykonania inwestycji wynosi: 946 814,16 zł,
Środki z Unii Europejskiej wynoszą – 657 915,32 zł (80% wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji projektu: 31 maja 2019 r – 31 października 2021 r.

Realizowana inwestycja to jedna z pięciu realizowanych obecnie i zakończonych w latach ubiegłych w Gminie Suwałki inwestycji OZE, dla których Gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej.

Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content