azbest usuwanie

Rozpoczyna się odbiór odpadów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki

Wójt Gminy Suwałki informuje, że 30 września 2021 r. Gmina Suwałki zawarła umowę Nr 38//In/2021 z CDD POLSKA SADOWSKA Spółkę Komandytową z siedzibą w Hajnówce, ul. Fabryka Chemiczna 14 w przedmiocie wykonania usług (prac) polegających na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów budowlanych zawierających azbest (eternit), z nieruchomości położonych na terenie gminy Suwałki.

Odpady zawierające azbest zostaną odebrane z posesji, na których odbiór wpłynęły do tut. Urzędu wnioski w okresie od 07.01.2020 roku do 20.07.2021 roku.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmę CDD POLSKA SADOWSKA Spółka Komandytowa z siedzibą w Hajnówce w terminie od 14.10.2021 r. do 12.11.2021 roku.

W celu umówienia konkretnego terminu odbioru odpadów azbestowych z posesji, pracownicy ww. Spółki będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w ww. terminie złożyli wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest).

Prosimy o odbieranie telefonów oraz osobiste uczestnictwo przy odbiorze m.in. celem podpisania stosownych dokumentów.

Wnioski mieszkańców gminy Suwałki złożone po 20 lipca 2021 roku będą realizowane w 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest przyjmowane są cały rok. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki.

Zadanie “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Przewiń do góry
Skip to content