fotowoltaika

Wyniki oceny wniosków z list rezerwowych zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”

Gmina Suwałki informuje, że w związku z oszczędnościami w projekcie grantowym „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” zostali poddani ocenie Wnioskodawcy, których wnioski zostały złożone po terminie naboru w 2019 roku. W związku z powyższym do dalszego etapu udziału w projekcie zostali zakwalifikowani Wnioskodawcy, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa w projekcie i pozytywnie przeszli ocenę zgodności z wymogami projektu (zgodnie z etapem I i II regulaminu naboru ).

Lista zakwalifikowanych osób znajduje się w załączeniu do pobrania poniżej – lista rezerwowa.

Niezwłocznie po uzyskaniu zgody od Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu, zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu z osobami z listy REZERWOWEJ.
Uwaga: Na listach odnajdą się Państwo po numerze ankiety, który został nadany każdemu Wnioskodawcy przy złożeniu Deklaracji potwierdzającej kontynuację w projekcie (prawy górny róg Deklaracji).

Przewiń do góry
Skip to content