Dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca integracji w miejscowości Okuniowiec”

W dniu 28 marca 2024 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowana na cele rekreacyjno – integracyjne lokalna przestrzeń publiczna w msc. Okuniowiec (działka nr 91/17).
Działania projektowe obejmują budowę wiaty rekreacyjnej, wyposażonej w 4 ławostoły. Teren przed wiatą będzie oświetlała lampa hybrydowa wyposażona w panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową.
Projekt zostanie zrealizowany do 30.09.2024 r.
Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanej w ramach niniejszego zadania przestrzeni.

Całkowita wartość projektu: 111 267,00 zł
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 81 267,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca integracji w miejscowości Okuniowiec”
Przewiń do góry
Skip to content