INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY SUWAŁKI

Wójt Gminy Suwałki działając w oparciu o art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki ogłoszonego 29 listopada 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY SUWAŁKI
Przewiń do góry
Skip to content