Nowy bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie

5 maja 2023 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie otrzymali nowy samochód. W oficjalnym przekazaniu pojazdu Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach, uczestniczył Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, radni Rady Gminy Piotr Tomaszewski i Janusz Bałtrukanis oraz Starosta Suwalski Witold Kowalewski. Kluczyki do długo wyczekiwanego pojazdu i niezbędnego do codziennego funkcjonowania ŚDS odebrał Przewodniczący Koła PSONI w Suwałkach Krzysztof Jurewicz.

Zakup busa to wynik projektu pn. „Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie”. Dofinansowanie pozyskano za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie umowy z Powiatem Suwalskim, który realizował Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 223 983,00 zł brutto, z tego dotacja z PFRON: 120 000,00 zł, natomiast pozostała kwota 103 983,00 zł została pokryta z budżetu Gminy Suwałki.

Nowy bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie
Przewiń do góry
Skip to content