Rozpoczyna się budowa przejść dla pieszych w Zielonym Kamedulskim

Gmina Suwałki 2 grudnia 2021 roku podpisała umowę z suwalską firmą „PPPH HENTAR” na budowę trzech przejść dla pieszych oraz przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Inwestycja o wartości 143 462,22 zł może zostać zrealizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych).

Dzięki dotacji pokrywającej połowę kosztów, zostaną wybudowane trzy przejścia dla pieszych które:
• będą oświetlone trzema lampami LED o mocy 50W
• ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym dzięki rampom krawężnikowym,
• wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50km/h,
• nastąpi przebudowa szerokości jezdni oraz korekta łuków dla lepszej widoczności pieszego oraz zmotoryzowanego,

Ukończenie realizacji przewidziano do lipca 2022 roku.

Inkubator przetwórstwa lokalnego otwarty

30 listopada 2021 roku odbyło się otwarcie pierwszego w regionie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Inkubator znajduje się w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP Sobolewo.
W uroczystym otwarciu udział wzięły władze Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jeromin oraz Radnymi Gminy. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Wicemarszałek Wiesława Burnos. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Jadwiga Zabielska, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Arturem Łuniewskim, radni powiatowi, zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gminy, Prezes Suwalsko-Sejneńskiej LGD Jarosław Rżany oraz panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy Gminy Suwałki.

Inkubator jest obiektem w, w którym można np. wysuszyć warzywa, owoce, wytłoczyć olej czy nawet upiec chleb. Wszystko za drobną opłatą, która ma pokryć koszty energii i utrzymania obiektu. Inkubator pozwoli mieszkańcom gminy Suwałki na bezpośrednie przetwarzanie płodów rolnych, a kołom gospodyń wiejskich na szerszy rozwój.

Koszt budowy i wyposażenia Inkubatora to 760 000 złotych, z czego 260 697,00 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kogotypy prow

Informacja-dofinansowanie szkół “Laboratoria przyszłości”

Wykaz szkół z terenu Gminy Suwałki, którym w 2021 roku zostało udzielone wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

przyszłości”

Nazwa szkołyKwota dofinansowania
z programu
Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi30 000,00 zł

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu “CZYSTE POWIETRZE”.

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki dnia 08 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

 • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

Poniedziałek: 8.00-16.00

 Środa: 7.30-15.30

 • telefonicznie – 87 565 93 87  w godzinach pracy punktu
 • e-mail: oze@gmina.suwalki.plOtwarcie pierwszego inkubatora przetwórstwa lokalnego w regionie

Wójt i Rada Gminy Suwałki na czele z Przewodniczącym Markiem Jeromin, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy, w szczególności z Sobolewa i okolicznych miejscowości, na uroczyste otwarcie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie.

Oficjalne oddanie do użytku nowej inwestycji samorządu odbędzie się 30 listopada 2021 roku, o godzinie 12.00.

W programie:

 1. Omówienie funkcji nowo wybudowanego obiektu.
 2. Prezentacja budynku i jego wyposażenia.
 3. Pokaz przykładowej produkcji połączony z degustacją.

Podstawowym celem realizacji inwestycji zrealizowanej w ramach projektu z jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Suwałki i podmiotom działającym na terenie gminy infrastruktury do produkcji i przetwórstwa produktów rolnych, owoców runa leśnego na potrzeby zarówno własne jak i do dalszej dystrybucji.

Projekt pn. ,,Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” został zrealizowany przez Gminę Suwałki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, z ramach dotacji pozyskanej z Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

Całkowita wartość inwestycji: 671 870,55 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej PROW 2014 – 2020: 260 697,00 zł, ze środków własnych Gminy Suwałki: 411 173,55 zł.

kogotypy prow

Zakończyły się inwestycje w ramach projektu z Litwą

19 listopada 2021 roku zakończyła się modernizacja gminnego placu w Starym Folwarku. Na miejscu pojawiła się wiata z grillem, ławka z możliwością ładowania telefonów komórkowych, ogrodzenie, oświetlenie. Modernizację przeszła też scena, gdzie odbywają się gminne imprezy, a część terenu utwardzono. Samorząd zrealizował przedsięwzięcie w ramach wspólnego projektu z litewskim rejonem Solecznickim pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”.

Realizacja projektu przypada na dwa lata, tj. 2021-2022. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 r. działania w projekcie skupiły się głównie na inwestycjach, a działania miękkie zostały przeniesione na 2022 r. w nadziei, że będą mogły być zrealizowane w zakładanej w projekcie formie, z uwzględnieniem bezpośrednich spotkań uczestników projektu.

W 2021 r. Gmina Suwałki w ramach projektu wykonała dwie inwestycje:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark, w ramach czego wykonano:
 • makroniwelacje terenu i renowacja nawierzchni trawiastej;
 • remont istniejącej sceny;
 • wymianę ogrodzenia;
 • budowę altany z pomieszczeniem magazynowym i stołem wraz z ławkami;
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej ławki piknikowej solarnej
 • montaż 8 lamp solarnych;
 • montaż stojaków na rowery – 2 szt.
 • montaż stołów parkowych – 4 szt. wraz z ławkami;
 • montaż ławek dla publiczności – 50 szt.;

  2. Zagospodarowanie ternu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki”, w ramach czego wykonano:
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej solarnej ławki piknikowej
 • montaż stojaków na rowery – 4 szt.

Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła 552 885,00 zł

W 2022 roku w ramach projektu planowane są działania miękkie, w tym m. in.: przygotowanie wydawnictw i map; rajd rowerowy, festyn na wyremontowanym placu w Starym Folwarku, udział w szkoleniach organizowanych na Litwie z zakresu promocji i rozwoju turystyki oraz wiele innych działań, których celem jest rozwój turystyki w regionach partnerskich Litwy i Polski. Ponadto w przyszłym roku na ścianie budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Krzywem pojawi się mural o nawiązujący tematyką do współpracy polsko-litewskiej.

Projekt pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” jest projektem współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.

interreg logotypy

Wyniki naboru uzupełniającego uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Zaktualizowana lista podstawowa wniosków zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.
Na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy Suwałki w okresie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 został przeprowadzony nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W wyniku naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 9 „Deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Suwałki w ramach Funduszu RPO Województwa Podlaskiego”.

15 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji do weryfikacji i oceny złożonych wniosków.

Deklarację, które otrzymały pozytywną ocenę końcową trafiły na „LISTA REZERWOWA – ZAKTUALIZOWANA 4., a następnie – do „Listy podstawowej” (rozszerzając ją o pozycje 76-84). Osoby wskazane w poz. 76-84 zostaną zaproszone na podpisanie umowy w dniu 17 listopada 2021 r.

Święto Niepodległości

Wójt Gminy Suwałki zaprasza do upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości. Zachęcamy mieszkańców do wspomnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 roku poprzez chwilę zadumy i oddanie hołdu tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. Jak co roku zachęcamy również do wywieszenia flag na elewacjach budynków i balkonach.

Przewiń do góry
Skip to content