Brak kategorii

Na prośbę sołtysów, radnych oraz mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej zostały ustawione nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Nowa Wieś, Lipniak oraz Potasznia. Miejmy nadzieję, że nowe wiaty posłużą jak najdłużej, a mieszkańcy zatroszczą się o infrastrukturę i zareagują na jakiekolwiek próby niszczenia i dewastacji.

Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy

W sobotę 30 września 2023 r. w Sobolewie odbył się ósmy i ostatni już piknik ekologiczny, który tym samym zakończył realizację projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
Na przybyłych tego dnia miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czekało wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji: edukacyjnych stoisk ekologicznych, dmuchanych zjeżdżalni, toru przeszkód czy pysznych gofrów, rurek z kremem, wafli i lemoniady przygotowanej przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” w Sobolewie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały również coś dla starszych uczestników, m. in. pierogi z mięsem i zupę dyniową. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
W ramach pikniku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zorganizował stoisko z warsztatami z rękodzieła i innymi zabawami dla dzieci i młodzieży oraz koncert gitarowy w wykonaniu Szczepana Sześciło, który się odbył na zakończenie pikniku.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Piknik w Sobolewie

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi świętowała  swoje 100- lecie. Z tej okazji 18 września 2023 roku w placówce odbyła się uroczysta akademia z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, absolwentów, rodziców i uczniów. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi jest najmniejszą szkołą w Gminie Suwałki, uczy się w niej niespełna 100 uczniów. Szkoła stale się rozwija. W ubiegłych latach powstała hala sportowa oraz nowe pracownie.

Podczas uroczystości miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej, symboliczne posadzenie drzewa kasztanowca oraz część artystyczna. Były gratulacje, życzenia, wspomnienia oraz jubileuszowy tort.

Życzymy Wam z całego serca pomyślności,wszystkim uczniom owocnej i pełnej sukcesów nauki,nauczycielom inspiracji i satysfakcji z pracy.

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

W dniu 13 września 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Celem operacji jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brodzie Nowym oraz udostępnienie mieszkańców i turystom obszaru LSR infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna infrastruktura, składająca się z:
1) ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
2) boiska do koszykówki;
3) obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w 2023 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

W miniony weekend mieszkańcy Gminy Suwałki uczestniczyli w dwóch eko piknikach zorganizowanych w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. W sobotę – 9 września piknik odbył się w Okuniowcu, zaś w niedzielę – 10 września w Potaszni przy remizie OSP. Na przybyłych gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez mieszkanki Gminy Suwałki. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że kolejny, ostatni już eko piknik odbędzie się 30 września 2023 r. w Sobolewie przy remizie OSP Sobolewo.

Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja

Kolejne Eko Pikniki za nami

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu w msc. Kropiwne Stare”.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. na plaży gminnej w Małej Hucie odbył się piąty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Hucie. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że następne pikniki odbędą się:
09.09.2023 r.– Okuniowiec
10.09.2023 r. – Potasznia
30.08.2023 r. – Sobolewo

Serdecznie Zapraszamy!

Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Małej Hucie
Źródło: Urząd Gminy Suwałki

Eko Piknik w Małej Hucie

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. w Żylinach odbył się czwarty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Piknik był częścią Dożynek Gminy Suwałki przez co jeszcze więcej osób mogła dowiedzieć się o odnawialnych źródeł energii. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód. Uczestnicy mogli posmakować również lokalnych przysmaków.
W tym dniu odbyło się również podsumowanie II etapu konkursu plastycznego pn. ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagroda, a pozostali uczestnicy etapu II dyplomy i nagrody pocieszenia.
Przypominamy, że już 27 sierpnia 2023 (niedziela) na plaży w Małej Hucie odbędzie się piąty piknik ekologiczny.
Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Żylinach

Eko Piknik w Żylinach

W sobotę 15 lipca 2023 r. na placu gminnym w Starym Folwarku odbył się trzeci piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z zawiązującego się Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Folwarku. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że już 20 sierpnia 2023 (niedziela) w Żylinach podczas Dożynek Gminy Suwałki odbędzie czwarty piknik ekologiczny.
Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Starym Folwarku


Eko Piknik w Starym Folwarku

Przewiń do góry
Skip to content