Podatki od Nieruchomości, Rolny, leśny od osób fizycznych

  • Ogólna informacja: W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach:

04_06_A_A Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (folder zawierający pliki:)

Plik zawiera: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Plik zawiera: ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Plik zawiera: ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Plik zawiera: ZIN-3 Dane pozostałych podatników

Instrukcja wypełnienia IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 podatek od nieruchomości (pdf, rozmiar: 1.55 MB)

04_06_B_A Podatek rolny osoby fizyczne (folder zawierający pliki:)

Plik zawiera: IR-1 Informacja o gruntach

Plik zawiera: ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Plik zawiera: ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Plik zawiera: ZIR-3 Dane pozostałych podatników

Instrukcja wypełnienia IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 podatek od nieruchomości (pdf, rozmiar: 1.55 MB)

04_06_C_A Podatek leśny osoby fizyczne (folder zawierający pliki:)

Plik zawiera: IR-1 Informacja o lasach

Plik zawiera: ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Plik zawiera: ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Plik zawiera: ZIR-3 Dane pozostałych podatników

Instrukcja wypełnienia IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 podatek leśny (pdf, rozmiar: 1.42 MB)

Przewiń do góry
Skip to content