Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku

Informacja z 10.08.2021 r.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznano Gminie Suwałki dotację kwocie do 9.000,51 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki”.

W ramach realizacji przedsięwzięcia szacuje się, że na terenie gminy zostanie zutylizowanych 110 ton azbestu do końca listopada 2021 r.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie  55,8 tysięcy złotych. 

Gmina Suwałki podjęła czynności zmierzające do zawarcia umowy na podstawie ww. Uchwały.

Jednocześnie Gmina Suwałki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 r.” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Informacja z 18.10.2021 r.

Wójt Gminy Suwałki informuje, że 30 września 2021 r. Gmina Suwałki zawarła umowę Nr 38//In/2021 z CDD POLSKA SADOWSKA Spółkę Komandytową z siedzibą w Hajnówce, ul. Fabryka Chemiczna 14 w przedmiocie wykonania usług (prac) polegających na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów budowlanych zawierających azbest (eternit), z nieruchomości położonych na terenie gminy Suwałki.

Odpady zawierające azbest zostaną odebrane z posesji, na których odbiór wpłynęły do tut. Urzędu wnioski w okresie od 07.01.2020 roku do 20.07.2021 roku.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmę CDD POLSKA SADOWSKA Spółka Komandytowa z siedzibą w Hajnówce w terminie od 14.10.2021 r. do 12.11.2021 roku.

W celu umówienia konkretnego terminu odbioru odpadów azbestowych z posesji, pracownicy ww. Spółki będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w ww. terminie złożyli wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest).

Prosimy o odbieranie telefonów oraz osobiste uczestnictwo przy odbiorze m.in. celem podpisania stosownych dokumentów.

Wnioski mieszkańców gminy Suwałki złożone po 20 lipca 2021 roku będą realizowane w 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest przyjmowane są cały rok. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki.

Przewiń do góry
Skip to content