Dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”

W dniu 13 marca 2023 r. Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”. Operacja będzie dofinansowana w kwocie: 90 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zadanie w całości zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. W wyniku realizacji operacji powstała wielofunkcyjna, ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna składającą się z dwóch pomostów całorocznych o konstrukcji metalowo-drewnianej w kształcie zbliżonym do litery ,,L” o długości całkowitej 28 m (22 m – ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegowej + 6 m ciąg spacerowy równoległy do linii brzegowej) i szerokości 2,4 m każdy. Na każdym z dwóch pomostów znajduje się ścieżka edukacyjna ,,Tropy zwierząt”. Pierwsza ścieżka to wykonane w deskach pomostu ślady ptaków wodnych żyjących nad wodami jeziora Wigry tj. czapla siwa, łabędź, kaczka krzyżówka. Natomiast druga ścieżka utworzona na drugim z pomostów zawiera ślady zwierząt żyjących w Wigierskim Parku Narodowym tj. wilk, bóbr, wydra.
Główny cel operacji to: budowa dwóch całorocznych pomostów pływających na jez. Wigry, obręb Magdalenowo i Wigry w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom obszaru LSR infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda”
Przewiń do góry
Skip to content