Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – EDYCJA 2022

Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 i 2023 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta, gm. Suwałki
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 58G/RFRD/2022 z dnia 20.07.2022 r.

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 31.05.2022 r. Odbiór końcowy – 13.12.2022 r.

 2. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II
  Umowa z Wojewodą podlaskim nr 128G/RFRD/2022 z dnia 29.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 2 282 850,78 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 128 079,20 zł
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m i łącznej długości ok. 862,5 m, z oświetleniem ulicznym oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m.

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 03.11.2022 r.
  Termin wykonania 10 miesięcy tj. do 03.09.2023 r.

 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki”
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 82G/RFRD/2022 z dnia 18.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 1 077 271,77 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 394 000,00 zł

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej składająca się z dwóch odcinków (odcinek stanowiący kontynuację istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki drogowej ok. 290 m oraz odcinek dojazdu do skrzyżowania drogi powiatowej ok. 93 m) o szer. 5 m, jednostronny chodnik o szer. 2,5 m oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.

  Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy –26.09.2022 r.
  Termin wykonania – 26.07.2023 r.
Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – EDYCJA 2022
Przewiń do góry
Skip to content