Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 69G/RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r.
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km (2,5 km o szerokości 5 m i 1,6 km o szerokości 3 m), doświetlenie skrzyżowań lampami hybrydowymi.

  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 848 291,56 zł.

  Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. z/s Pruszków.
  Podpisanie umowy – 05.11.2021 r. Odbiór końcowy inwestycji – 05.07.2022 r.

2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 28G/BRD-RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa chodnika oraz trzech bezpiecznych przejść dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.

Wykonawca – PPPh „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz z/s Suwałki Podpisanie umowy – 30.11.2021 r.
Odbiór końcowy – 03.06.2022 r.

3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 6G/BRD-RFRD/2021 z dnia 20.12.2021 r., Aneks Nr 1 z dnia 18.05.2022 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 22.11.2021 r.
Odbiór końcowy – 12.08.2022 r.

4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawca – REM-BUD Sp. z o.o. Z/S Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 13.09.2022 r.
Zakres inwestycji: budowa drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 1G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r., Aneks Nr 1 z dnia 27.04.2022 r.

5. „Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki” – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 10G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania o nawierzchni asfaltowej, odcinek przy jeziorze z kostki betonowej) o łącznej długości ok. 200 m. Wykonanie oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo – rowerowego, wyniesionego skrzyżowania oraz 2 bezpiecznych przejść dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonanie zadaszenia z ławkami oraz montaż stojaków dla rowerów.
Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.

Wykonawca – DANBUD Aleksander Daniłowicz z/s Krzywe
Podpisanie umowy – 09.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 12.10.2022 r.

Przejścia dla pieszych w Leszczewku

6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 168G/RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1 km z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym, przebudowa 3 skrzyżowań i wyniesione przejście dla pieszych.
Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 27.10.2022 r.

Uroczystość otwarcia drogi w Okuniowcu

7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim 7G/IU/BRD-RFRD/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340 m, z oświetleniem, obustronnymi chodnikami oraz 2 wyniesionymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp. z o.o. Z/S Suwałki
Podpisanie umowy – 12.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 30.11.2022 r.

8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki – zadanie formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 10G/IIU/BRD-RFRD/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 6.12.2022 r.

9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki – zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 9G/IIU/BRD-RFRD/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD Sp.z.o.o. z/s Suwałki
Podpisanie umowy – 13.12.2021 r.
Odbiór końcowy – 09.12.2022 r.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – EDYCJA 2021

Przewiń do góry
Skip to content