Zakończenie inwestycji ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lipca 2022 r. dokonano odbioru inwestycji: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”
Inwestycja w kwocie 130 417,76 zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
W wyniku realizacji projektu:
1) wykonano pomost pływający w kształcie litery ,,T”, wyposażony m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
2) zagospodarowano teren położny w sąsiedztwie pomostu poprzez m. in.:
a) montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
b) utworzenie miejsc parkingowych;
c) montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
d) montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

W latach 2023-2027 w okresie: lipiec-sierpień zostaną zatrudnione 2 osoby z 2 dwóch różnych grup defaworyzowanych, o których mowa w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD. Tzw. opiekunowie obiektu będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na trenie objętym projektem.

Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie inwestycji ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”
Przewiń do góry
Skip to content