Jubileusz 50-lecia Gminy Suwałki

24 stycznia odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia Gminy Suwałki w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
To właśnie w 1973 roku, decyzją ówczesnych władz centralnych, tak jak ponad dwa tysiące innych gmin, powstała Gmina Suwałki. Nowe jednostki zastąpiły istniejące wówczas gromady. Samorządność jaką znamy zaczęła się jednak w 1990 roku, po przemianach ustrojowych. Społecznościom lokalnym przekazano nie tylko prawo wyboru władz, ale też część majątku, prawo do własnych finansów i własnej administracji. Samorządność stworzyła warunki dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Rozbudziła poczucie tożsamości lokalnej i dumy z przynależności do małej ojczyzny. Zmiany, jakie reforma przyniosła, nie byłyby możliwe bez aktywności środowisk lokalnych, zaangażowanych mieszkańców. To właśnie aktywność społeczna stała się siłą napędową samorządu. Dziś owoce zmian widać na każdym roku – drogi, szkoły, obiekty kultury, remizy OSP.
Z okazji jubileuszu władze Gminy Suwałki na czele z wójtem Zbigniewem Mackiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jerominem, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Suwałki, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata pracy.
Byli z nami między innymi Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Witold Kowalewski, starosta suwalski, Bogdan Dyjuk – radny województwa podlaskiego i wójtowie sąsiednich gmin.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, prelegentom, gospodarzom Archiwum Państwowego. Dodajmy, jak zapowiedział Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, uroczysta sesja to wstęp do obchodów. Samorząd będzie jeszcze nawiązywać do jubileuszu 50-lecia.

Relacje w mediach:

https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-suwalki-obchodzila-jubileusz-50-lecia-nalezy-do-najbogatszych-w-kraju-zdjecia

https://radio5.com.pl/2023/01/gmina-suwalki-obchodzi-50-lecie/

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/50-lecie-gminy-suwalki

https://podlaskie.eu/region/gmina-suwalki-swietowalo-swoje-50-lecie.html

Jubileusz 50-lecia Gminy Suwałki
Przewiń do góry
Skip to content