WOJSKO CZEKA NA OCHOTNIKÓW

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zaplanowanych w 2023 roku. Najbliższy turnus rozpoczyna się już 16 stycznia.

28-dniowe szkolenie potrwa do 11 lutego zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Następnie, kandydat będzie mógł wybrać pomiędzy 11-miesięcznym szkoleniem specjalistycznym, terytorialną służbą wojskową, a także zawodową służbą wojskową. Już od pierwszego dnia szkolenia ochotnikom przysługiwać będzie uposażenie w wysokości 4560 zł, a także zakwaterowanie i wyżywienie.

W minionym roku z oferty Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach skorzystało kilkaset osób. Większość z nich odbyła szkolenie w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach. Osoby, które aktualnie kontynuują służbę w ramach szkolenia specjalistycznego, mają szansę zostać żołnierzami zawodowymi suwalskiej jednostki.

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych

Osoby, które nie wezmą udziału w I turnusie szkolenia podstawowego mogą to zrobić w kolejnych, niżej wymienionych terminach:

II turnus – od 20.02 do 18.03.2023 r.

III turnus – od 08.05 do 03.06.2023 r.

IV turnus – od 12.06 do 08.07.2023 r.

V turnus – od 17.07 do 12.08.2023 r.

VI turnus – od 28.08 do 23.09.2023 r.

VII turnus – od 02.10 do 28.10.2023 r.

VIII turnus – od 13.11 do 09.12.2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 261-347-357 lub w siedzibie WCR w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a.

WOJSKO CZEKA NA OCHOTNIKÓW
Przewiń do góry
Skip to content