Inwestycje Gminy Suwałki roku 2022

Końcówka roku to dobry czas do dokonania podsumowań. Szczególnie istotne dla naszych mieszkańców są działania inwestycyjne, które samorząd gminy realizuje. Tym samym z przyjemnością prezentujemy listę przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Suwałki w 2022 r.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km skrzyżowania doświetlono lampami hybrydowymi.
  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1.848.291,56 zł.
 2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie
  Odbiór końcowy – czerwiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano chodnik oraz 3 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.
 3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – sierpień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.
 4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 5. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania wykonano o nawierzchni asfaltowej, natomiast odcinek przy jeziorze wykonano z kostki betonowej). Łączna długość drogi to ok. 200 m. W ramach zadania wykonano również oświetlenie uliczne, ciąg pieszo – rowerowy, wyniesione skrzyżowanie, oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonano zadaszenie z ławkami oraz ustawiono stojaki dla rowerów.
  Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1000m z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowano 3 skrzyżowania i wykonano wyniesione przejście dla pieszych.
  Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.
 7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340m, z oświetleniem, obustronne chodniki oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 10. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m
  i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł
 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia został wybudowany pomost pływającego nad jez. Okmin” w kształcie litery T z barierkami, drabinkami, itp. oraz ławkę mocowaną do pomostu. Wzdłuż drogi natomiast wykonano infrastrukturę parkingowo – rekreacyjną: parking dla samochodów, drewniany 6-osobowy ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie typu farmerskiego, stojaki na rowery, śmietniki na odpady itd.
  Całkowita wartość inwestycji: 224 967,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 173 890,40 zł.
 12. Budowa dwóch pomostów pływających miejscowości Gawrych Ruda nad jez. Wigry
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia powstały dwa pomosty pływające o długości 28 m każdy i szerokości 2,40 m.
  Całkowita wartość inwestycji – 167 043,35 zł
 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe
  Odbiór końcowy – maj 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 655,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 762,5m oraz przepompownię ścieków.
  Całkowita wartość inwestycji: 436 002,65 zł brutto.
 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno – Tartak
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 326,16 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 573,3m, sieciową przepompownię ścieków oraz przydomową przepompownie ścieków z rurociągiem tłocznym.
  Całkowita wartość inwestycji: 601 035,87 zł brutto.
 15. Z dotacji Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki kupiła autobus do przewozu dzieci z gminy. Nowy, komfortowy autobus szkolny, służy do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Wsparcie pokryło 100% kosztów zakupu tj. 689 753,25 złotych.

Szereg działań rozpoczętych w tym roku znajdzie swój finał w 2023 r., do wielu też inwestycji trwają prace przygotowawcze m.in. powstają dokumentacje projektowe. O tych planach i wyzwaniach jakie są przed samorządem w nadchodzącym roku poinformujemy Państwa niebawem.

Liczymy, że to wypracowaliśmy w roku bieżącym będzie służyło Państwu niezawodnie i przyczyni się do poprawy komfortu życia codziennego w naszej gminie.

Inwestycje Gminy Suwałki roku 2022
Przewiń do góry
Skip to content