Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Suwałki  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie

informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 28.12.2022 r., godz. 11.00.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.                                                                                             

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w  Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

  • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

                                                           Poniedziałek: 8.00-16.00

                                                           Środa: 8.00-16.00

  • telefonicznie – 451 165 706  w godzinach pracy punktu,
  • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”
Przewiń do góry
Skip to content