Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego

Rybactwo i Morze

,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”

1. W dniu 19 marca 2018 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji: ,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”

Operacja w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektu.

Całkowita wartość operacji: 254 307,66 zł

Wartość dofinansowania: 188 187,00 zł, w tym 159 958,95 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostanie zagospodarowany plac gminny w miejscowości Sobolewo na działce nr 160/2 poprzez:

  1. utworzenie Wielofunkcyjnej ogrodzonej powierzchni o wymiarach 24mx42m o nawierzchni poliuretanowej umożliwiającej grę w piłkę ręczną, siatkową, nożną oraz tenisa ziemnego
  2. utworzenie strefy rekreacyjnej składającej się z: dwóch stołów z ławkami, dwóch stojaków na rowery, dwóch koszy na śmieci;
  3. montaż: lampy solarnej;
  4. montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu;
  5. montaż tablicy zawierającej informacje o walorach przyrodniczo-historyczno-kulturowych wsi Sobolewo.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie nowoutworzonej infrastruktury odpowiedzialny będzie opiekun obiektu zatrudniony w sezonie letnim.

Planowany okres realizacji operacji: maj-wrzesień 2018 r.

Osoba do kontaktu: Kierownik referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, pok. nr 116 (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki), tel. 87 565 93 43.

2. 15 października 2018 r. dokonano odbioru inwestycji: ,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

W ramach realizacji operacji na zagospodarowanym placu gminnym w miejscowości Sobolewo utworzono wielofunkcyjną infrastrukturę turystyczno-sportową składającą się z: boiska sportowego o nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej umożliwiającego grę w piłkę ręczną, siatkową, nożną oraz tenisa ziemnego oraz strefy rekreacyjnej: dwa stoły z ławkami, dwa stojaki na rowery, dwa kosze na śmieci. Ponadto na zagospodarowanym placu znajduje się lampa solarna, tablica z regulaminem korzystania z obiektu oraz tablica zawierająca informacje o walorach przyrodniczo-historyczno-kulturowych wsi Sobolewo.

Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego
Przewiń do góry
Skip to content