Punkty wydawania tabletek jodku potasu.

KOMUNIKAT O CHARAKTERZE WYŁĄCZNIE INFORMACYJNYM – PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Suwałki realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Na terenie Gminy Suwałki tabletki zostały już rozlokowane w punktach dystrybucyjnych, z których będą wydawane w przypadku zajścia takiej … Czytaj dalej Punkty wydawania tabletek jodku potasu.