Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki

„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

1. W dniu 19 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji: ,, Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

Operacja będzie realizowana w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc. Krzywe, Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów.

Całkowita wartość operacji: 165 778,94 zł

Wartość dofinansowania: 111 071,00 zł, w tym 94 410,35 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostaną zagospodarowane na cele edukacyjno-rekreacyjne trzy przestrzenie publiczne poprzez utworzenie integracyjnych placów zabaw w miejscowościach: Krzywe, Potasznia i Sobolewo, składających się z:

 • czterech urządzeń zabawowych tj. zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, bujak sprężynowy typu konik;
 • tablicy informacyjnej zawierającej materiał merytoryczno-fotograficzny dot. cennych walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych zasobów rybołówstwa na terenie samorządu i Wigierskiego Parku Narodowego;
 • tablicy informacyjnej zawierającej opracowanie merytoryczno-fotograficzne dot. dziedzictwa kulturowo-historycznego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem wsi, w której tablica zostanie zamontowana.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki zapewni animatora zabaw, który będzie organizował zabawy dla najmłodszych na terenie nowoutworzonej infrastruktury.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie utworzonych placów zabaw oraz zapewnienie pomocy asystenckiej dzieciom niepełnosprawnym, korzystającym z integracyjnych placów zabaw odpowiedzialny będzie opiekun obiektów.

Informacja o godzinach pracy animatora zabaw i opiekuna obiektów dostępna będzie na terenie każdego z trzech placów zabaw oraz stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl.

Planowany okres realizacji operacji: do końca czerwca 2020 r.

2. Otwarcie integracyjnych placów zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie!

Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Suwałki do korzystania z nowo utworzonych placów zabaw wybudowanych w ramach projektu realizowanego przez samorząd pn. ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaww miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.

Place zabaw zlokalizowane są w nw. miejscowościach:

 • Krzywe – obok Ośrodka Kultury Gminy Suwałki,
 • Potasznia – obok świetlicy wiejskiej i remizy OSP,
 • Sobolewo – obok boiska sportowego.

Każdy z placów zabaw wyposażony jest w cztery urządzenia zabawowe: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz bujak sprężynowy typu konik.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 apelujemy  do rodziców/ opiekunów o odpowiedzialne  korzystanie z placów zabaw oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Zalecamy dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu. Prosimy o utrzymanie około 2-metrowego dystansu miedzy korzystającymi z placu zabaw, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

Od 15 czerwca 2020 r. Gmina Suwałki raz w tygodniu będzie dokonywać dezynfekcji urządzeń zabawowych.

 

plac zabaw w Potaszni
plac zabaw w Krzywem
plac zabaw w Sobolewie

3. Animator na placach zabaw

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
Plac zabaw w Sobolewie: wtorek w godz. 15.00-16.00

Powyższy harmonogram obowiązuje od 16.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 511 073 404. Pomoc asystencka udzielana będzie do 31.08.2020 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

4. W okresie maj – wrzesień 2021 r. Gmina Suwałki zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 11.00-12.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 18.00-19.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 11.00-12.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

5. Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

6. Gmina Suwałki informuje o zmianie godzin pracy animatora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu: ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Zmiany zaczną obowiązywać od 19 lipca 2021 r.

Poniżej publikujemy nowy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 14.30-15.30
 2. Plac zabaw w Krzywem: czwartek w godz. 14.30-15.30
 3. Plac zabaw w Sobolewie: piątek w godz. 14.30-15.30

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki przypomina o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem  z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. 

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

7. Gmina Suwałki zaprasza już od maja 2022 r. najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą do końca września 2022 r.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

8. Gmina Suwałki przypomina, że na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Sobolewie i Potaszni utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w okresie maj-wrzesień 2022 r. prowadzone są zabawy dla najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie od 01 czerwca 2022 r.– 31 sierpnia 2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki
Przewiń do góry
Skip to content