Badanie sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce_ i 9 innych państwach UE

(BG, CZ, IE, DE, HU, IT, RO, SK, ES). Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Ankieta jest … Czytaj dalej Badanie sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce_ i 9 innych państwach UE