W dniu 29 września 2021 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest: poprawa jakości życia mieszkańców LSR, poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Całkowita wartość projektu: 173 890,40 zł

Wartość dofinansowania: 130 417,76 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zaplanowano:

  1. wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery ,,T”, pomost wyposażony będzie m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
  2. zagospodarowanie terenu położnego w sąsiedztwie projektowanego pomostu poprzez m. in.:
    – montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
    – utworzenie miejsc parkingowych;
    – montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
    – montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Planowany okres realizacji projektu: do 30.06.2022 r.

Po realizacji projektu planuje się zatrudnienie 2 pracowników na okres 2 miesięcy w skali roku (VII-VIII) w latach 2022-2026, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości  i porządku na trenie objętym projektem.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji

Przewiń do góry
Skip to content