Nagrody za osiągnięcia w zakresie kultury i sportu

Coroczne nagrody za osiągnięcia kulturalne, sportowe oraz za działalność na rzecz rozwoju sportu w Gminie Suwałki wręczyli 29 marca 2022 roku na sesji Rady Gminy Zbigniew Mackiewicz -Wójt Gminy Suwałki oraz Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy. W bieżącym roku, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku, samorząd wyróżnił 16 sportowców oraz przyznał 2 nagrody w zakresie kultury.