Nabór wniosków o udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych

Szanowni mieszkańcy ! Wójt Gminy Suwałki po raz kolejny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków. Wnioski można składać od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie … Czytaj dalej Nabór wniosków o udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych