Konsultacje w sprawie “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 5 do 12 listopada 2021 r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 12 listopada 2021 r. na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 114 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Przewiń do góry
Skip to content