9 czerwca 2021 roku Gmina Suwałki podpisała umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki”. Dotacja przyznana przez samorząd województwa w wysokości 14920 zł  dotyczy realizacji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W ramach realizacji zadania Gmina Suwałki wyremontuje i wyposaży pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe.

Niewykorzystywane z powodu jego niezadowalającego stanu pomieszczenie w piwnicy ośrodka zyska nowe oblicze i będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Pomieszczenie zostanie także dostosowane do roli wystawienniczej, dzięki czemu zrodzi się możliwość organizacji wystaw o różnorodnej tematyce.

Na realizację przedsięwzięcia składają się następujące działania:

  1. Modernizacja – remont pomieszczenia w piwnicy budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury.
  2. Zakup i montaż systemu oświetleniowego.
  3. Zakup i montaż systemu wystawienniczego.
  4. Zakup 2 szaf do przechowywania sprzętu.

Dotacja Województwa Podlaskiego pokryje 50% kosztów zadania i wyniesie 14 920 złotych. Realizacja zadania potrwa do do 30 września 2021 roku.

Przewiń do góry
Skip to content