„Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki” to zdanie realizowane z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 9 czerwca 2021 roku z Województwem Podlaskim.

W ramach realizacji zadania Gmina Suwałki wyremontuje i wyposaży pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe.

Niewykorzystywane z powodu jego niezadowalającego stanu pomieszczenie w piwnicy ośrodka kultury zyska nowe oblicze i będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Pomieszczenie zostanie dostosowane do roli wystawienniczej, dzięki czemu zrodzi się możliwość organizacji wystaw o różnorodnej tematyce.

Na realizację przedsięwzięcia składają się następujące składowe:

  1. Modernizacja – remont pomieszczenia w piwnicy budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury.
  2. Zakup systemu oświetleniowego.
  3. Zakup systemu wystawienniczego.
  4. Zakup 2 szaf do przechowywania sprzętu.

Dotacja Województwa Podlaskiego pokryje 50% kosztów zadania i wyniesie 14 920 złotych. Realizacja zadania potrwa do do 30 września 2021 roku.

Przewiń do góry
Skip to content