Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r. (w biurze projektu partnera)

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród 72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 1. Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
 2. Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
 3. Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.
  Szczegółowe informacje o projekcie uzyskają Państwo:
  LIDER
  Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A
  Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
  www.ares.suwalki.pl
  Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55
  Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
www.lgd.suwalszczyzna.com.pl
Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera

Przewiń do góry
Skip to content