INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.OGŁOSZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI  W DNIU 1 MARCA 2021R.

l.pNazwa oferentaNazwa  zadania publicznegoWysokość przyznanej dotacji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakXVI Gminne Biego Przełajowe1 980,00
2Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakMistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej9 700,00
3Uczniowski Klub Sportowy “Młody Olimpijczyk”Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal8 760,00 
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego
1Fundacja ART-SOS Alicji RoszkowskiejII edycja festiwalu WIGROSFERA11 000,00
Promocja i ochrona zdrowia
1Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiProgram Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc4 000,00
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
1Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiGra o dobre życie – Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień.7 288,00
2Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiDodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzaleznionych – pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Oddziała dzienny ul. Młynarskiego 98 712,00
Turystyka i krajoznawstwo
1Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziała w Suwałkach im. Jerzego KlimkoZapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark10 200,00
2Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – SuwałkiPatrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc  wykorzystywanych do kąpieli m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki4 800,00
Przewiń do góry
Skip to content