23 lutego 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. “Współpraca Litwy i Polski  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie polsko-litewskim, po dwóch partnerów z każdego kraju. Partnerem Wiodącym Projektu jest Administracja samorządu rejonu Solecznickiego. Pozostali partnerzy projektu to: Gmina Suwałki (Partner 2), Wigierski Park Narodowy (Partner 3) oraz Centrum Kultury rejonu Solecznickiego.

Projekt LT-PL-5R-384

CEL PROJEKTU – dialog międzykulturowy i zwiększenie aktywności obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego w regionie transgranicznym poprzez rozwój bliższych powiązań kulturowych i zrównoważone podejście do turystyki.

Początek projektu 1 stycznia 2021 r., koniec 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu ogółem 883 836,83 euro, dofinansowanie UE 751 261,28 euro

Informacja z 19 listopada 2021 r. :

19 listopada 2021 roku zakończyła się modernizacja gminnego placu w Starym Folwarku. Na miejscu pojawiła się wiata z grillem, ławka z możliwością ładowania telefonów komórkowych, ogrodzenie, oświetlenie. Modernizację przeszła też scena, gdzie odbywają się gminne imprezy, a część terenu utwardzono. Samorząd zrealizował przedsięwzięcie w ramach wspólnego projektu z litewskim rejonem Solecznickim pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”.

Realizacja projektu przypada na dwa lata, tj. 2021-2022. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 r. działania w projekcie skupiły się głównie na inwestycjach, a działania miękkie zostały przeniesione na 2022 r. w nadziei, że będą mogły być zrealizowane w zakładanej w projekcie formie, z uwzględnieniem bezpośrednich spotkań uczestników projektu.

W 2021 r. Gmina Suwałki w ramach projektu wykonała dwie inwestycje:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark, w ramach czego wykonano:
 • makroniwelacje terenu i renowacja nawierzchni trawiastej;
 • remont istniejącej sceny;
 • wymianę ogrodzenia;
 • budowę altany z pomieszczeniem magazynowym i stołem wraz z ławkami;
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej ławki piknikowej solarnej
 • montaż 8 lamp solarnych;
 • montaż stojaków na rowery – 2 szt.
 • montaż stołów parkowych – 4 szt. wraz z ławkami;
 • montaż ławek dla publiczności – 50 szt.;

  2. Zagospodarowanie ternu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki”, w ramach czego wykonano:
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej solarnej ławki piknikowej
 • montaż stojaków na rowery – 4 szt.

Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła 552 885,00 zł

W 2022 roku w ramach projektu planowane są działania miękkie, w tym m. in.: przygotowanie wydawnictw i map; rajd rowerowy, festyn na wyremontowanym placu w Starym Folwarku, udział w szkoleniach organizowanych na Litwie z zakresu promocji i rozwoju turystyki oraz wiele innych działań, których celem jest rozwój turystyki w regionach partnerskich Litwy i Polski. Ponadto w przyszłym roku na ścianie budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Krzywem pojawi się mural o nawiązujący tematyką do współpracy polsko-litewskiej.

Projekt pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” jest projektem współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.

Przewiń do góry
Skip to content