Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.

Przez realizację projektu zostaną podniesione kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy wzbogacą swój warsztat pracy, sięgając do materiałów i wzorców szkół europejskich. Realizacja projektu podniesie prestiż i atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym oraz wzmocni jej europejski wymiar. Pozwoli to postrzegać placówkę jako aktywną, innowacyjną, zaangażowaną w podnoszenie jakości kształcenia i dynamicznie rozwijającą się. Zwiększenie znajomości języka angielskiego u 9 nauczycieli oraz bezpośrednie poznanie kultury kraju mobilności usprawni pracę nauczycieli wspomagających ucznia z niepełnosprawnością podczas lekcji. Pozwoli też uzyskać swobodę w zakresie języka mówionego i pisanego, co jest istotne ze względu na nowe możliwości doskonalenia.

W projekcie zostanie przeszkolonych 9 nauczycieli, którzy wezmą udział w 10 dniowej mobilności w Hiszpanii. Poprzez podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, kompetencji dydaktycznych i nowatorskiego podejścia do edukacji wzbogacą swój warsztat dydaktyczny oraz przeniosą zdobytą wiedzę do pracy z uczniami.

Efektem projektu będzie wprowadzenie zdobytej podczas mobilności wiedzy do bezpośredniej pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Poprzez nowatorskie zastosowanie TIK i wprowadzenia elementów metody CLIL zwiększymy zaangażowanie uczniów w zajęciach oraz poszerzymy ich horyzonty.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 118 962,81 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 118 962,81 zł

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.
Przewiń do góry
Skip to content