Dofinansowanie projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”

W dniu 28 marca 2024 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę z samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu ,,Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ryzyka oddziaływania negatywnych skutków zmiany klimatu na ludność gminy Suwałki. Natomiast główny cel szczegółowy to zwiększenie zdolności operacyjnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Płocicznie i Potaszni do podejmowania akcji związanych z usuwaniem zagrożeń powodowanych zmianami klimatu.
Grupy docelowe:
Grupą docelową na poziomie produktu projektu stanowią: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Potaszni, zaś na poziomie rezultatów i efektów projektu grupą docelową jest społeczność gminy Suwałki.

Działania projektowe;
1. OSP Potasznia zostanie doposażona w następujący sprzęt:
• specjalistyczny samochód ratowniczy z podnośnikiem (1 szt.)
• bezzałogowy statek powietrzny – dron (1 szt.)
• łódź płaskodenna (1 szt.) z przyczepą transportową (1 szt.)
• lekki samochód operacyjny służący do transportu łodzi (1 szt.)
• dron podwodny (1 szt.) z sonarem (1 szt.)
2. OSP Płociczno zostanie doposażona w następujący sprzęt:
• bezzałogowy statek powietrzny – dron (1 szt.)
• łódź płaskodenna (1 szt.) z przyczepą transportową (1 szt.)
• dron podwodny (1 szt.) z sonarem (1 szt.)
3. Szkolenie z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych dla 24 strażaków z OSP Potasznia (12 strażaków) i OSP Płociczno (12 strażaków).
4. Szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w trakcie prowadzenia działań rozpoznawczych i poszukiwawczo – ratowniczych dla 4 strażaków (2 strażaków z OSP Potasznia, 2 strażaków z OSP Płociczno)
Całkowita wartość projektu: 3 908 246,01 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 931 184,52 zł
Realizacja projektu przyczyni się do przygotowania systemu ratowniczo – gaśniczego funkcjonującego na terenie gminy Suwałki do podejmowania walki z zagrożeniami, w tym wynikającymi ze zmian klimatycznych. Odpowiednio przygotowane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy Suwałki pozwolą na szybkie i skuteczne ograniczanie zagrożeń.
Planowany okres realizacji projektu: 2024-2025.

Dofinansowanie projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy”
Przewiń do góry
Skip to content