OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.19.2023.SR z dnia: 31 stycznia 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny z powiększonego złoża Kuków XIV, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.19.2023.SR z dnia: 31 stycznia 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content