INFORMACJA

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach nr HK/2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stary Folwark informuję, że tut. Urząd podjął natychmiastowe kroki mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pracownicy dokonali kontroli stacji wodociągowej w Starym Folwarku pod kątem sprawności urządzeń jak również wdrożyli działania naprawcze polegające między innymi na:

– czyszczeniu zbiorników retencyjnych,

– płukaniu sieci,

– płukaniu hydrantów,

– zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów,

– prawidłowym napowietrzeniu wody.

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 31 stycznia 2024 roku zostały pobrane próbki wody na Hydroforni w Starym Folwarku jak również w mieszkaniu prywatnym w Starym Folwarku.

Informujemy, iż planowany termin zakończenia naprawy i poprawy jakości wody zgodnie z decyzją PPIS w Suwałkach wyznacza się do dnia 16 lutego 2024 roku.

INFORMACJA
Przewiń do góry
Skip to content