,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

W dniu 23 listopada 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym składającej się z:

  • ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
  • boiska do koszykówki;
  • obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.

Realizacja projektu jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”
Przewiń do góry
Skip to content