Sprawozdania z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk

Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030.

Sprawozdania z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk
Przewiń do góry
Skip to content