Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki

18 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zakłada kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w 40 miejscowościach na terenie gminy poprzez wymianę 1078 sztuk sodowych opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED oraz montaż 3 opraw hybrydowych.

Wartość projektu: 2.726.724,96 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2.317.716,20 zł (85%)

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo wymiana oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg w gminie.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki
Przewiń do góry
Skip to content