„Inwestycje w oświacie” – dotacja MEiN dla Gminy Suwałki

9 listopada 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło umowę z Gminą Suwałki przyznając tym samym dotację w wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” realizowanego przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II samorząd będzie mógł zrealizować następujące roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zakresie inwestycji:

  • modernizacja boiska szkolnego,
  • częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły,
  • wykonanie drogi dojazdowej do szkoły.

Wartość inwestycji: 6.336.474,00 zł, z tego finansowanie:

  • Budżet Państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.921.500,00 zł
  • Budżet Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki – 500.000,00 zł
  • Gmina Suwałki –  914.974,00 zł

„Inwestycje w oświacie” – dotacja MEiN dla Gminy Suwałki
Przewiń do góry
Skip to content