Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Suwałki informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmienia się system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną w gminie. Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwałkach, które było zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, kończy swoją działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. W związku z zaistniałą … Czytaj dalej Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej