Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suwałki informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmienia się system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną w gminie.

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwałkach, które było zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, kończy swoją działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1 grudnia 2023 r. przejmuje Urząd Gminy Suwałki.

Urząd Gminy przejmuje następujące zadania:

   • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

   • wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

   • windykacja należności za wodę i ścieki,

   • rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

   • zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,

   • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

   • wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad budową tychże przyłączy,

   • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

  O sposobie realizacji usług m.in. zawieraniu umów, odczycie wodomierzy czy wystawianiu faktur będziemy informować Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

  Numer telefonu do kontaktu: (87) 565 93 91 – w godzinach pracy urzędu.

  Odczyt wodomierzy (tylko sms): 667-676-787

  Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną można zgłaszać całodobowo pod numerem tel. 571-319-428 lub w godzinach pracy urzędu (87) 565 93 91.

   

  Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Przewiń do góry
  Skip to content