Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”

Gmina i Miasto Suwałki zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 15.11.2023 r. o godz. 16:00. Osoby zainteresowane spotkaniem są proszone o wysłanie informacji o gotowości do uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do dnia 14.11.2023 r do godz. 16:00. Mailem zwrotnym zostanie wysłany link do logowania na spotkanie. (pełna treść obwieszczenia – BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach)

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu.

Konsultowane dokumenty wraz z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030” oraz formularzem zgłaszania uwag znajdują się pod linkami:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoiu-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”
Przewiń do góry
Skip to content