Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 3 do 10 listopada 2023r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
10 listopada 2023 r. na adres: m.bienio@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY  SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 116 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

                                                                                                                      Wójt Gminy Suwałki

                                                                                                                      Zbigniew Mackiewicz

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
Przewiń do góry
Skip to content