Spotkanie konsultacyjne w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu.

Konsultowane dokumenty wraz z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030” oraz formularzem zgłaszania uwag znajdują się pod linkami:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoiu-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

W dniu 26.10.2023r. o godz. 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie udziału w ww. spotkaniu do dnia 24.10.2023r. pod numerem telefonu (87) 562 81 36, e-mail: bmaksimowicz@um.suwalki.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”
Przewiń do góry
Skip to content