OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.3.2023.JM z dnia: 12 października 2023 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu wznowionym w dniu 05 października 2023 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz rozbiórce dwóch budynków pod budowę utwardzonego placu parkingowego na działkach nr geod. 363/70 i 363/61 położonych w miejscowości Płocicznie-Tartak w gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.3.2023.JM z dnia: 12 października 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content