Obwieszczenie BUM.6220.5.2023.SR z dnia: 21 czerwca 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 64/2, 64/3 w obrębie Korobiec, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.5.2023.SR z dnia: 21 czerwca 2023 roku.
Przewiń do góry
Skip to content