Obwieszczenie PP.6730.12.2023.JM z dnia: 26 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 997 t.j.) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz art. 53 ust. 4 pkt 5a Staroście Suwalskiemu do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Obwieszczenie PP.6730.12.2023.JM z dnia: 26 maja 2023 roku.
Przewiń do góry
Skip to content